tisdag 28 juli 2009

Öndanhöllsamhetthh...


Herrhh legger juäg öch trökker nöförtidden. Öch detthh av 2 urrsäkkerr.
1. Smorblumän harrh chöpt hemm fel sörts mat öt mej.
2. Smorblumän plännerar ätt skafa en kätönge.

1. I 10 öhhrs tidd harrh juäg ettit sama sörts matth. Kitekat. Bruahh öch gött törrfudder. Älltidd sama sörts matt, i 10 öhhr.

Döm men förvunning, nerrh Smorbluman enn kvel kömm hemm medd nögot söm istelet hette Förstprais. En ny sörts kätmätth!!

Hun suäde ätt det vuar dett enda söm fans pö kvelsöpetth.

Dett smuakar ekklit! Huar man ettit sama muat i 10 öhhr, öch dett errh gött, vuarför skua man dö endra?!

Smorbluman harrhh suagt att hun entte kömer att chöpa nött, furren Furstprais errh öpettet.

Sö nu juagar juag men eggen muat.

2. Smorbluman vell hua enn vith katönge! Hun vett ente värifrunn hunn skua fö enn, menn hun huar reddan kunsulterrat käthusset! Hun huar öxö reddan döpt den, fast den ennte ens ennu fenns! Denn skua hetta Snöfriddhh!!

Kuan man döppa nögön söm man ennu ente huar hettat, öch söm man ennte ens vet öm man kömmer ätt hittahh?

"Nese öch Snöfriddhh, det skölle vel passa?" suä hun igörrh.

NUUÄÄEE!

Detthh kömer entte ätt passa, numehhra kömer juäg knapt in i husset lengre. Fel muät & enn vith kätönge.

Detth chens förneddrande & chit. Vuad skuä jagghh jöra? Skua jaggh flötta?

Ps. Juäg vett ätt Smorbluman entte vell ätt juäg ska flötta, men vuad ska juäg tua mej tell? Ds.

//Nisse

7 kommentarer:

Anonym sa...

Entte skuä du flötuä! Vuärrrh i stelet gluäd övrrrh ät du skuä bli puäpuä.
Vet du umm ät juäg huärrrh en död sön söm hete snöfrrrhid?

Smörblomma sa...

Ännunyhhm: Pö sänt!!?? Hörr tenker du dö? Puäpuä?... Jässö, dö tenker sö... Söm fussterrpuäpuä dö, eler?

Juäg veste vel ätt Smorblumän entte hädde hitat pö namnet sjelv, jasö hun hädde knykt detthh fröhn den blög.

Frijjd övver den söns mine, sönd ätt hän entte fek leva :(

//Nese

Mona sa...

Godmorgon i stugan denna onsdag! Kramiz!

annepauline sa...

Jag tror att det blir roligt med en kompis, Nisse. Visst, de är jobbiga i början de små liven, men du får uppfostra ungen efter bästa förmåga och med ålderns rätt, så ska du se att den blir ett trevligt sällskap så småningom.

Smörblomma sa...

Mona: Godkväll, har inte hunnit sätta mig ner framför datorn förrän nu. Kramiz.änepäulinne: Juäg vett ente, juäg... Öch sö errh detth jö detth derr medd maten söm errh fell herrh öxö.

Sökk. Man barra tenkerr & tenkkerr... Vil döm bytta utth mej, känche?

//Nese

Augusta sa...

Tack Nisse för kommentarerna på min blogg. Förstår att kommentarerna inte var till mig utan till min gästbloggare Tobbe :)
Du är verkligen en fin katt

Smörblomma sa...

Äögösstä: Kömmetärrerrnä värrh böde tell dej & Töbe. Helsä Töbe, hän verrkarr vara enn finn hönd, dett errh sellan man stötter pö enn sönn.

//Nese