Jag läser

Redan innan jag började skolan ville jag lära mig läsa. Men på den tiden hette det att det var skolans sak att lära barnen läsa då den tiden kom och jag hade heller inte föräldrar som ville förbigå den principen. Fast jag ville så gärna lära mig läsa att jag försökte mig på att lära mig själv men med rätt klent resultat då jag inte hade någon som lärde mig. På den tiden fanns heller inte "Fem myror är fler än fyra elefanter" att tillgå.

Nåja, skolan började och jag lärde mig att läsa. Och läste och läste. Det gör jag också än i dag, läsa är min favorithobby. Utan att skryta tror jag att jag läst mera böcker än de flesta. Jag tycker att jag borde få någonslags utmärkelse från stadsbiblioteket i låningsstatistiken.

Ibland recenserar jag också böcker, se under etiketten recensioner.

Inga kommentarer: