Jag skriver

Jag skriver en hel del. Det hela startade med att jag började skriva dagbok som åttaåring, samtidigt vann jag också en skrivartävling om temat "Mitt sommarlov." Tyvärr finns den uppsatsen inte längre sparad någonstans.

Delar ur min dagbok som jag skrev som nioåring finns däremot publicerad på bloggen, det är roligt att läsa hur man tänkte och skrev som liten.

Under hela mitt liv har jag fört dagbok och bloggat sedan år 2008. År 2009 vann jag en novelltävling, mitt bidrag hette "Ett fyllos jul." Priset var tre delar av en skrivarkurs och jag köpte också resten av delarna senare.

Skrivarkursen var för mig mycket givande även om jag också tänker kritiskt och försöker hitta min egna unika röst. På den vägen söker jag ännu och finner.

Inga kommentarer: