lördag 23 januari 2010

Praktiskt feng shui tips


Här följer ett jättepraktiskt feng shui tips:

När man går in i ett rum; exempelvis toaletten, ser man till att ta med sig en onödig pryl ut därifrån när man lämnar rummet. Till exempel en gammal, torkad kajalpenna i badrumsskåpet, som bara har lämnat dit utifall att. I värsta fall är den redan tio år gammal, och har kanske bara varit i användning två gånger.

Alltså; ut med pennan!

Samma sak gäller kökslådorna, där kan man hitta ett och annat. Som till exempel taxknivhållarna från åttiotalet, som jag fick med på köpet när jag beställde något från Ellos i tiden. En gång har jag använt taxknivhållarna. En gång.

Alltså; taxknivhållarna åker ut. De är inget jag kommer att sakna, snarare kommer jag bara att känna lättnad när de inte längre ligger där och dräller. Fult missfärgade hade de också blivit efter alla dessa år.

Varenda låda, vartenda skåp, vartenda rum kan städas enligt denna princip. Det räcker sin lilla tid, men det görs ju utan större ansträngning, och resultatet blir jättefint :)

onsdag 20 januari 2010

De fem elementen


Här ovan ser ni en bild på de fem elementen; universums hörnstenar enligt feng shui. Dessa element; jord,metall,vatten, eld och trä finns alla representerade inom oss, och hela universum är uppbyggt av dem.

Elementen:

Trä: Starkt uppåt och framåtriktad energi, livskraftig och expandrande. Finns oftast välrepresenterat hos människor med mycket planer och idér, redo att sättas i verket.

Eld: Starkt utåtriktad energi som brinner och strålar åt alla håll. Dynamisk, spirituell och otämjd, syns och hörs. Välrepresenterat element hos människor som vågar, och kommer sig för att sätta sina planer i verket.

Jord: Lugn, stabil, nedåtriktande energi. Finns välrepresenterat hos människor som står med båda fötterna på jorden, och även kan uppfattas som tröga. Omhändertagande och tröstande. När detta element dominerar är det dock lätt att man bara står och stampar på stället, och inte kommer sig fram här i livet.

Metall: Metallen är ett kompakt ämne som får oss att rikta vårt fokus inåt, mot mitten. Detta element representerar skärpa och koncentration, ordning och struktur. Detta element finns välrepresenterat hos människor som lyssnar inåt.

Vatten: Livets ursprung som vill vakna upp och komma igång och ha ett flöde. Välrepresenterat hos människor som är lekfulla, som har förmågan att likt vattnet ändra sig, byta riktning, tankar och idér. Avskyr stagnation.

På bilden ser man hur elementen när varandra:

Trä ger liv till eld, eld skapar jord, jord frambringar metall, metall bär vatten, vatten ger näring till trä...

Det är viktigt att alla elementen är i balans med varandra, annars kan det element som dominerar inom oss kväva ett annat element. Sker detta har vi skapat en obalans.

Mera om detta en annan gång :)

måndag 18 januari 2010

Ännu mera Feng ShuiFeng Shui tänkandet fortsätter. Jag har ordnat och röjt i ett skåp där jag har förvarat till exempel gamla månatliga utdrag från banken. Tänker inte avslöja här, hur gamla vissa av utdragen var ;)Uppröjningen av skåpet, ledde i sin tur till att jag idag tog tag i att skicka iväg ett antal mail, som bara har lämnat för mig. Samma sak gällde ett par viktiga telefonsamtal, som nu också blev ringda.Jag är helt övertygad om att vår yttre och inre miljö samverkar. När vi börjar städa och organisera i vår yttre miljö, så dröjer det inte länge förrän också insidan (på något oförklarigt vis) också börjar organisera upp sig!


onsdag 13 januari 2010

Ennekät


Juäg huär blejvet ennekät. Förrh dt errh jö sö jevlä kuällt derrh utte. Juäg gör nummerrhä utth önjeferrh 1 göng öm duägen, fyrhh ätt ötretthä mejnä bihhuv. Dt reker. Ressten errh juäg enne.

Muän mösste jö hetta pö nöggöt nerrh man skuä vuärrä enne hella tejden. Entte förrh män jö setta viddh duättörn hellä tejden heller, öngste sönnen i fämilljen höller köll pö dt, huän errh furttfuärrändde chökskrejven. Senn skvuällrär huän fyrrh Smorblumän, & hun kuästär utth mej nuär hun kömer hemm fröhn jubbetthh.

& vuärför sejjer älä i fuämiljen ätt juäg verkuär störrd öxö nöfförtidden, dö??!!

Döm sejer ätt juäg renner ömkreng summ en kätönge & leker medd mättur & skruep söm legger pö gullvetth. Vuäddh skuä juäg jörrä dö duäggärna i enndä, duämmsuggä öpp derräs skrepp söm legger pö gullvetth, eler vuäddh (huä, huä) ;03

Menn lejtet fynderrärrh juäg jö, tenk öm dt errh sö ätt juäg huär blejvet sennill, efterrsumm döm sejjer sö ??

//Nisse

fredag 8 januari 2010

Feng Shui igen


Feng Shui är ett intressant ämne. Visste ni, att om man flyttar på tjugosju saker i sitt hem, kan man ändra mycket på hur energierna flyter på i ens hem.

Det behöver inte vara frågan om några stora saker, det kan till exempel vara frågan om att man sätter tandkrämstuben på ett annat (numera ändamålsenligare) ställe i badrummet. Eller att man flyttar en tidningshög i en korg, istället för att den ligger någonstans i hörnet av köket.

Småsaker, först och främst alltså. Jag har testat att flytta på lite saker, och det fungerar faktiskt! Ännu har jag bara flyttat på tio saker, och jag kan redan märka att energierna flyter på, på ett annorlunda sätt där.

Prova på ni också!

onsdag 6 januari 2010

Feng Shui


Det är igen dags för Feng Shui. Julen skall ut, och idag har den äntligen åkt slutgiltigt ut, allt är väcks. All sjukdom som vi i olika etapper har drabbats av, allt sedan september vill vi också bli kvitt.

Så nu Feng Shuiar vi! Allt julgrejs har nu åkt ut, dörrarna har satts på vid gavel (trots kylan!), dammsugaren drogs fram för att suga in granbarren och allt juldamm. Renbäddning av sängarna har redan ägt rum. En brasa i spisen brinner nu för att manifestera all rening. Duschen rinner för högvarv i badrummet.

Feng Shui är för mig ett verkligt intressant ämne, rent av så intressant att jag funderar på att skriva en egen bok om saken :x

Vind och vatten...

måndag 4 januari 2010

Urrulligghh!!


Huej älä!

Juäg bleijr tvöngen ätt öppretthöllä Smorblumäns blög ennö idäggh, hun henner entte. Smorblumän huär spröngetth rönt pö stuän hellä duäggen, meddh yngsste sönnen söm ENNÖ ENTTE huär tellfressknuät huelt fröhn svejninnfluenssän sen.

Döm huär vuäritth huss döktör & läbburätturriet, & imurghhun klökän 8 skuä döm ijen tell labburatturiet.

Pöjken vell entte fuärä tell läbburätturriet ejen, men Smorblumän tvengär hunum. Hurrh kän hun detthh??!! Juäg skölle heller entte fuärä öm juäg vure hönöm.

Söm denn derrh göngen nerrh Smorblumän buära stengde enn mej i enn veska, & kuästäde in veskuän i bejlen & ökte iveg till VITTIRINNERREN med mej!! Ötän ätt seja nögöt fursst!

Viddh vittirinnerren fek juäg enn sprutta först i näckskenet & sen töppäde juäg uäv. Nö till detth versstuä: NERRH JUÄG VUÄKNÄDE ÖPP, HUÄDE JUÄG BLEJVIT KUÄSSTRERRÄDH!!!

Derrh lög juäg nö pö gulvet hema i buädrömet & huäde pesat nerrh mej. Juäg fätäde engenteng, hurr huäde juäg kömit hejt?! Dt sesta juäg mendes vuär jö vittirinnären & spruttän.

Efter dt huär juäg uäldrejg sätt men täss huss vittirinneren ijen. Juäg errh lejte urruliggh; vuäd kömer döm att jöra medd öngste sönnen imörgön klökan 8??

//Nisse