Jag reser

Att resa berikar ens liv på många plan. Kulturellt, historiskt, språkligt, samhälleligt, miljön osv. Jag reser flera gånger i året, hittills inom Finland och runt om i Europa. Jag föredrar städer som resemål framför solresemål även om alla ställen har sin tjusning. Det är upp till en själv att leta upp mera spännande ställen än att bara ligga på stranden även om jag också gärna solar.

Språk fascinerar mig. Jag pratar svenska, finska och engelska och har en gång i världen också kunnat tyska. Tyvärr har tyskakunskaperna försvunnit, men jag drömmer ännu om att lära mig tyska igen och franska och ryska.

Sedan drömmar jag också om att också resa utanför Europa. Afrika, Asien och Amerika är framtida resemål för mig. Jag tror det snart är dags.

Inga kommentarer: