lördag 27 juni 2009

Väärmebuljahh


Herrhh errh sö hett! Jag legger igen inn en beld pö mej sjelv nerrh jag sular inömhus. Uttomhuss kan man ju intte lengre sulla.

Uttom smorbluman dö, förstös. Hon sullar nug uttomhuss. Fasst nu sitter hun mest stilla, och sprenger intte lengre omkring och klepper busskar och tred.

I byrjan av vekan for jö alla iveg till skären dö, uttom eldste sönen söm jö skulle ta hand öm mej. Söm ventat såg man intte myket av hönöm, det var knapt att man slapp in pö kvelen för att eta. Smorbluman ringde nug ått honom för att påmina öm att jag möste tas hand öm också.

Det skölle jö ha variit lege för en riktig kätfest dö, men jag örkade ente riktigt... En fräss möste jö ibland villa också. Och sö skölle vel Smörbloman ha fött höra om det öckså i velket fall söm helst.

Söck. Det hender entte sö möcket nu... Bara sulla och sulla och sulla. Idag föngade jag öcksö en mus för att ente riktigt trella av banan. Dö blev det fart pö döm därinne mö ni truhh, alla dörrar slängdes fortare än kvickt igen, varennda enn. Redda förr att jag skölle ha tagit in men föngst, kanske ;03

Sen fenns det jö också dett derr föggelbuet önder taket herr. Derrifröhhn harr jag redan knöckt en föggelönge, men han blev reddad bara förr att jag drugg in hönöm i husset.

Söm jag sökte hönöm efteråt, hört jamande och medd vidöpna puppiller! Öch ällä i family barra studd pö terassen och pekkade finger öth mej och skratade högt ner jag for rönt pö gresmattan.

När det blir litte svalare ska jag lega mig utte igen önder föggelbuet för att sulla. Känske det trellar nerr en föggel rakt ner i gapet pö mej dö ;03

3 kommentarer:

Kent sa...

Va gör du Nisse när du inte skriver nåt och va gör Smörblomman?

Anonym sa...

Juäg forrrh herrrrl enget jurrtt i den herrrh hetuän. Uslit!

Smörblomma sa...

Kent: Jag villar öch jag sullar. Smöhrbluman plännerar en rehsa.Annunyhm: Nej, det blirr tell att villa öch sulla messt. Och sö harr jag ett såhr pö hallsen, söm jag harr blevet älldelles hörrlös runtom.

Jagg errh redd att Smohrbluman ska ta mej tell vitirinähhren :/
//Nisse