fredag 19 juni 2009

Meddsöömmaarrrrr!!!


Skööll, röknröölll.....

Det är meddsummärr, ö herr err fest. Vi setter i skoggen för att få vara iffredd. Family setter på gården ö grillar. Det löktar gött, men vi för hölla oss undan. Smörrhhblöman ehhr inte alla gönger förtjust i främmande kätter pö vör gård, och nu errhh vi 10 käter söm siter i skymmhhundan och festar.

Vi tenkte att vi känske kän stjäla öss 1 bif eller 2 fröhhn grillennh. Men nej, ällä jick åt nerrh fämily åt. Sen bar Smörrhblöman in ällt södänt söm lämnade, sö nu möste vi venta pö nästa grilltuhhr.

Vi ehhr suäkräns brähh jeng herrh i skoggen. Det skölle barah behövvas nögra hunnör öcksö. Grannens Helgääh här lövvat ätt köma. Stilig hunna, det errh hun. Smörblöman sägerrh ätt Helgä ö jäg er fröhhn sämma kulle, ö d erhh väl ennte sö könstigt herrh pö ländeth; 03

F*n vad det ryker fröhn baddbaljän. Det elddas kännibällbalja pö görden. Smörblöman erhh jäteivrig ätt slipa ditth. Brah, känske hun ennte vaktar pö rödvins boxbägen dö, sö kan vi gö och tappa uhhr litte ;03.

Det errh svört att fö uttköpt nerrhh man errh kät. Men det fins en gammal ennstörrhing herrh i byhhn söm köppte utth åt oss, och vi fik tellokmedd rabatt! Hella sätsen, 97 cent! Brahh gubbehh.

Nej vad suäkruän, derrh kömmerh 2 angurräh hunnur, döm möste vi vefta hittått.

Älä käter & menchurrhh: festä löss, rökn röölll. Lurdi rules!!!

//Nisse

8 kommentarer:

MOMMO sa...

HEJA NISSE

KUL ATT DU FÅTT EN HÄFTIG MIDSOMMARAFTON
TROTS SMÖRBLOMMANS SNIKENHET
LÅT HENNE PLASKA PÅ I TUNNAN

GOD FORTSÄTTNING
MOMMO

Smörblomma sa...

Momo: Jä, snikt vär det. Hun köm pö öss när vi tapade ur vinböxen, och dö scassade hun utthh alla käter, vi var 10 styken, uhhr köket.

Sen sätt hun i bäddtunnan och snegglade in till skuggs, derhh vi satt och hadde eggen fest. Röknrööölll....
//Nisse

mommo sa...

HU så taskigt Nisse
Hoppas det blev bra fest i allafall..

Smörblomma sa...

mumu: d blev d vel... Det sluttade medd att käternä burrjjade kömma in pö gården, för att fessta derrhh. Smörblumän kästäde utt dömm.

Idag harr jag messt vilat, å sö föngade jag en föggelönge söm jag drog in i husset, jessa om det blev liv dö ;03

Anonym sa...

Rrrrrrrrrrhuuuuuuuuulit! ;03

Smörblomma sa...

Ännunyhhm: Jää, det vär rhuullit, men nu söher efterrröth har jag värit messt trött, och vilat.

Det blevv sö myket bländät, och Smorblumän errh sur än övver det derr medd vinböxen söm vi tapade uhhr.
//Nisse

Anonym sa...

Snöluä menchurrrrrrh! Önuärrrh entte kätrrrh nuäteng.

Smörblomma sa...

Ännunyhhm: Sö errh det.

Men det kömmer ätt bli bettre nu, de skä drä ivägg utt i skären. Äldste pöjken skä lemna hem söm kätväkt, och Smorblumän har säggt ätt hän möste tä händ öm mej.

Knäpast kömer hän ätt värä hema sö mycket, jäg truhhr ätt det blirrh mycket betre lege förrh fesst nuuhh ;03
//Nisse